| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Ogłoszenia Drobne Słupsk / Regulamin Usługi Słupskie Ogłoszenia Drobne


- | - Ogłoszenia Drobne Słupsk - | - Dodaj ogłoszenie - | - Regulamin usługi - | - Cennik usługi - | - Archiwum ogłoszeń - | -


01. Niniejszy regulamin jest jednocześnie Umową pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenie w serwisie www.ogloszenia.slupsk.edu.pl, a serwisem Słupskie Ogłoszenia Drobne. Słupskie Ogłoszenia Drobne (nazywany dalej "Serwisem") oraz Zamieszczający ogłoszenie (zwany dalej "Zamieszczającym") ustalają następujące warunki zamieszczania i modyfikowania ogłoszeń w Serwisie.

02. Zamieszczający ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia i ilustracji do niego dołączonych. Zamieszczający oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z polskim prawem oraz że Zamieszczający posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Serwis dla celów niniejszej Umowy. Ponadto Zamieszczający oświadcza, że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

03. Zamieszczający godzi się zadośćuczynić i uwolnić Serwis od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Serwis w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.

04. Ogłoszenia w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie osoby pełnoletnie. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. Zakazuje się umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków będą bezwględnie usuwane.

05. Każde ogłoszenie standardowe lub wypowiedź zamieszczone w Serwisie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczone tylko w kategorii zgodnej z treścią ogłoszenia i daną ofertą. Zakazuje się umieszczania tego samego ogłoszenia wielokrotnie.

06. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia lub ogłoszenia wyróżnionego, jeżeli nie będzie ono spełniać wymagań niniejszego regulaminu, którego znajomość Zamieszczający potwierdza przy zamieszczaniu ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie prawo nie podawania powodów usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia.


07. Aby dodać ogłoszenie do niniejszego serwisu należy:
- wersja STANDARD - wnieść opłatę w wysokości 5,00 PLN brutto lub 1,00 GBP included TAX i prawidłowo wypełnić formularz.
- wersja PREMIUM - wnieść opłatę w wysokości 10,00 PLN brutto lub 2,25 GBP included TAX i prawidłowo wypełnić formularz.
- wersja GOLD - wnieść opłatę w wysokości 20,00 PLN brutto lub 4,50 GBP included TAX i prawidłowo wypełnić formularz.
- wersja VIP - wnieść opłatę w wysokości 30,00 PLN brutto lub 6,50 GBP included TAX i prawidłowo wypełnić formularz.

Kup Teraz


08. Opłata jest pobierana za rozpatrzenie ogłoszenia i nie gwarantuje zaakceptowania wpisu. W razie odrzucenia opłata nie podlega zwrotowi. Rozpatrzenie ogłoszenia trwa do 48h od potwierdzenia otrzymania wpłaty.

09. Serwis oraz firma Grupa Slowinskie Ltd. zastrzegają sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów) adresów e-mailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych.

10. Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane zawierające adres IP użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail i datę połączenia. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu lub prawa polskiego. Akceptując regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, użytkownik zgadza się na powyższe w myśl przepisów prawa obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

11. W żadnych okolicznościach Serwis nie będzie ponosić względem Zamieszczającego odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem oraz bez względu na to że Serwis został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

12. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w dowolnej chwili. Jedyną osobą decydującą o interpretacji Regulaminu jest Administrator serwisu.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

14. Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

15. Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

16. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 rokuZobacz także: Ogłoszenia Słupsk Powiat - | - Ogłoszenia Wybrzeze Slowińskie - | - Ogłoszenia Kraina w Kratę
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button